Pomidor! Pomidor! O Pomidor!

W dniu 17.07.2015 r. na Skwerze przed Centrum Sztuki WRO, przy ulicy Widok 7 miał miejsce niecodzienny happening. Wydarzenie wiązało w jedną całość świat artystyczny i kulinarny, stwarzając tym samym wrocławskiej społeczności możliwość uczestnictwa w otwarciu Wystawy WRO 2015 Résumé, w Pikniku sąsiedzkim p. n. „Widok na Widok” oraz „Grze w Pomidora” zorganizowanym przez kolektyw…